Zasada działania pomp ciepła

Praca pompy ciepła jest złożona z czterech etapów. Pierwszy z nich ma za zadanie absorbować ciepło pochodzące z danego źródła z niską temperaturą. Absorbowanie zachodzi dzięki czynnikom chłodniczym, znajdującym się w parowaczu.

pompa1Pompy powietrzne są wspomagane wentylatorem, który pobudza przepływ powietrzny. Proces ten ma za zadanie omywać parowacz.

Właściwy przepływ cieczy w pompie gruntowej obywa się za pomocą specjalnego wymiennika cieplarnianego. Przebieg cieczy zostaje wywarty dzięki pompie cyrkulacyjnej, w której czynnik chłodniczy trafia bezpośrednio do sprężarek. Urządzenie sprężające wzmacnia intensywność pracy w efekcie czego podnosi się zarówno temperatura, jak i ciśnienie. Sprężone źródło dostaje się do elementu skraplającego, następnie zostaje poddane procesom skraplania poprzez schłodzenie, zwracając tym samym ciepło do obiegów grzewczych.

W trakcie odebrania ciepła elementy chłodnicze przechodzą drogą zaworową, zmniejszającą temperaturę i ciśnienie. Źródło przedostaje się do pierwotnego punktu znajdującego się w parowniku. Czynnik czerpie ciepło istniejące w dolnej części urządzenia, a następnie zostaje poddane procesom odparowania. W formie gazowej następny cykl zwiększa istniejącą temperaturę i ciśnienie.

Wydajność urządzeń jest uzależniona od ciepłoty czynnika cieplarnianego, a także od bieżących temperatur źródeł ogrzewających. Im większa rozbieżność między elementem niskotemperaturowym a wysokotemperaturowym, tym mniejsza aktywność pompy cieplnej.

 

 

 

 

Lider sprzedaży pomp ciepła BK Business
Logo Archido Logo BK Business Logo Black Cat Studio